Η φάμπρικα των απευθείας (αυτο)αναθέσεων.

Η φάμπρικα των απευθείας (αυτο)αναθέσεων.

Το Μάιο του 2014 ο κ. Μιχάλης Μαρούλης εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κ. Μανώλη  Μαργαρίτη, που ως γνωστόν ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

 • Με την υπ’ αριθ. 101/15.04.2015 απόφασή του ο Δήμαρχος του αναθέτει απευθείας την προμήθεια Ηλεκτρικών Ειδών για το Δημαρχιακό Μέγαρο και τα Κοινοτικά Κτίρια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνολικής αξίας 981,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.
 • Με την υπ’ αριθ. 541/03.11.2015 απόφασή του, τού αναθέτει απευθείας τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 4690,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
 • Με την υπ’ αριθ. 798/11.11.2016 απόφασή του, τού αναθέτει απευθείας την προμήθεια «ΜP3 Player για την μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Ποιότητας Ζωής» του Δήμου, συνολικής αξίας 186,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
 • Με την υπ’ αριθ. 833/22.11.2016 απόφασή του, τού αναθέτει απευθείας την συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συνολικής αξίας 4798,80 ευρώ
 • Στο μεταξύ το Μάιο του 2017 ο κ. Μαρούλης ορίζεται από το Δήμαρχο, Πρόεδρος του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.
 • Με την υπ’ αριθ. 1259/30.11.2017 απόφασή του ο Δήμαρχος τού αναθέτει απευθείας την Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου, έτους 2017, με το ποσό των 274,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 • Με την υπ’ αριθ. 104/11.11.2017 απόφασή του ο κ. Μαρούλης ως πρόεδρος του ΝΟΠΠΑΠΠΑ αναθέτει απευθείας στον εαυτό του την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τον 1ο και 2ο Παιδικών σταθμών του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. αντί του ποσού των 205,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 • Με την υπ’ αριθ. 115/14.11.2017 απόφασή του ο κ. Μαρούλης ως πρόεδρος του ΝΟΠΠΑΠΠΑ αναθέτει απευθείας στον εαυτό του  την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α 2 θερμαντικά πάνελ ισχύς 1500 w, ρύθμιση θέρμανσης 750 & 1500 w, με θερμοστάτη αξίας 299,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αυτή ήταν και η τελευταία ανάθεση στον κ. Μαρούλη.

 • Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του 3852/2010 (Καλλικράτης) δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (000) ευρώ ετησίως.
 • Στις 18.06.2018 παραιτήθηκε από το Δ.Σ. του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ η κυρία Εμμανουέλα Κουτάντζη, που είχε ορισθεί μέλος αυτού κατόπιν πρότασης του Δημάρχου, και που είναι γνωστό στη μικρή μας κοινωνία ότι …ήταν εργαζόμενη στην επιχείρηση του κ. Μαρούλη εδώ και δεκαετίες.
 • Με την υπ’ αριθ. 534/04.07.2018 απόφασή του ο Δήμαρχος αναθέτει απευθείας στην κ. Κουτάντζη την προμήθεια Ηλεκτρικών ειδών και εξοπλισμού υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018, με το ποσό των 938,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 • Με την υπ’ αριθ. 564/11.07.2018 απόφασή του ο Δήμαρχος αναθέτει απευθείας στην κ. Κουτάντζη την προμήθεια Ηλεκτρικών ειδών Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018, με το ποσό των 620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 • Με την υπ’ αριθ. 74/05.09.2018 απόφασή του ο κ. Μαρούλης ως πρόεδρος του ΝΟΠΠΑΠΠΑ αναθέτει απευθείας στην κ. Κουτάντζη την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τον 1ο και 2ο Παιδικών σταθμών του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. αντί του ποσού των 208,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • Με την υπ’ αριθ. 1184/26.11.2018 απόφασή του ο Δήμαρχος αναθέτει απευθείας στην κ. Κουτάντζη την συντήρηση εξοπλισμού τηλεοπτικών αναμεταδοτών ιδιοκτησίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνολικής αξίας 112,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 • Με την υπ’ αριθ. 115/14.12.2018 απόφασή του ο κ. Μαρούλης ως πρόεδρος του ΝΟΠΠΑΠΠΑ αναθέτει απευθείας στην κ. Κουτάντζη την προμήθεια οικιακών σκευών για τον 2ο Παιδικό Σταθμό » αντί του ποσού των 260,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σημειώσεις:

 • Ενώ στην κυρία Κουτάντζη δεν έχει γίνει καμμία ανάθεση πριν την παραίτησή της, λίγο μετά από αυτή και σε διάστημα περίπου 5 μηνών της γίνονται πέντε (5) απευθείας αναθέσεις της ίδιας επαγγελματικής δραστηριότητας με τον κ. Μαρούλη, ενώ παράλληλα, μετά την παραίτησή της, δεν γίνεται καμμία ανάθεση στον κ. Μαρούλη, ούτε από το Δήμο, ούτε από το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ. Χαρακτηριστικό δε είναι το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα τιμολόγια που εκδίδει η κυρία Κουτάντζη για να πληρωθεί τις προμήθειες και εργασίες της είναι τα υπ’ αριθμούς 1, 2, 3, 4 και 5 του έτους 2018. Δηλαδή η κ. Κουτάντζη πριν τις προμήθειες και εργασίες αυτές δεν είχε εκδώσει κανένα τιμολόγιο για το 2018.

Συμπέρασμα:

Έχουν αποθρασυνθεί τόσο, που δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα, αναθέτοντας άμεσα ή έμμεσα στους ίδιους τους εαυτούς τους.

Νάξος, 20 Μαρτίου 2019

Από το Γραφείο Τύπου

0
Αθλητικές υποδομές σε πλήρη απαξίωση

Αθλητικές υποδομές σε πλήρη απαξίωση

Όπως είναι γνωστό η δημοτική πλειοψηφία αδιαφορεί και έχει απαξιώσει μεγάλο μέρος των δημοτικών υποδομών. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι και το κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Νάξου, που είναι και το μοναδικό σε όλο το Δήμο βρίσκεται εδώ και χρόνια σε πολύ κακή κατάσταση, τη στιγμή που φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες αθλητές, ακόμα και μικρά παιδιά. Που έχει φιλοξενήσει ακόμη και αγώνες ευρωπαϊκού επιπέδου. Στάζουν νερά από πολλά σημεία της οροφής αλλά και από τα παράθυρα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι/ες αθλητές/τριες να βάζουν λεκάνες για να μην καταστρέφεται το παρκέ, το οποίο βέβαια σε κάποια σημεία έχει ήδη σαπίσει. Δεν είναι λίγες οι φορές που λόγω της βροχής πέφτουν οι ασφάλειες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ακόμα και εν μέσω αγώνων της Α1 κατηγορίας βόλλεϋ γυναικών. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη και στους χώρους υποδοχής των φιλάθλων όπου σε κάθε βροχή σχηματίζονται λίμνες.

Τα σωματεία και οι αθλητές ζητούν απεγνωσμένα να προχωρήσουν οι εργασίες για τις απαιτούμενες επισκευές, ωστόσο το μόνο που μένει ακούν είναι υποσχέσεις. Για τον χώρο μεταξύ του κλειστού γυμναστηρίου και του σταδίου τα λόγια είναι περιττά, από τη στιγμή που καθημερινά, όλοι βλέπουμε ένα χώρο στον οποίο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες έχει σχεδιαστεί να δημιουργηθούν ανοικτοί αθλητικοί χώροι να έχει μετατραπεί σε ένα μίζερο λασπωμένο χώρο στάθμευσης των απορριμματοφόρων του Δήμου. Είναι απαράδεκτο οι λιγοστές δημοτικές υποδομές να απαξιώνονται με τέτοιο τρόπο αντί να αξιοποιούνται για χάρη της νεολαίας και του αθλητισμού. Το πρόβλημα με την στέγη και την εισροή νερού είναι γνωστό στη δημοτική αρχή ήδη από την πρώτη θητεία του κ. Μαργαρίτη. Η δεύτερη θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής φτάνει στο τέλος της και το κλειστό γυμναστήριο είναι σε χειρότερη κατάσταση.

Ο σχεδιασμός κάθε δημοτικής αρχής πρέπει να ξεκινάει από την συντήρηση και φροντίδα των ήδη υφιστάμενων υποδομών της. Η απαξίωσή τους προσβάλει το δημότη και δεν σέβεται το δημόσιο χρήμα.

Νάξος, 13 Μαρτίου 2019

Από το Γραφείο Τύπου

1
Δημοτική Αρχή: Υπόδειγμα αναξιοπιστίας

Δημοτική Αρχή: Υπόδειγμα αναξιοπιστίας

Δημοτική Αρχή: Υπόδειγμα αναξιοπιστίας
Από τις 8/1, όταν δηλαδή ο κ. Δημήτρης Λιανός διαβεβαίωνε δημόσια ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός θα έρχονταν στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες. Από τις 30/1, όταν δηλαδή ο κ. Νίκος Βαθρακοκοίλης διαβεβαίωνε δημόσια ότι θα έρχονταν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου έχει περάσει περισσότερο από ένας μήνας. Πέρυσι, μετά από αντίστοιχες διαβεβαιώσεις ήλθαν προς ψήφιση τέλος Μαΐου, προκαλώντας παράλυση στη λειτουργία του Δήμου για μισό χρόνο, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο και απροετοίμαστο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Τελικά, η δημοτική πλειοψηφία αποδεικνύει ότι το μόνο πράγμα στο οποίο είναι συνεπής, είναι η ασυνέπειά της. Μετά από όλα αυτά (και άλλα πολλά) αποτελεί πρωτόγνωρο θράσος το γεγονός ότι ζητούν πάλι από τους δημότες να τους εμπιστευτούν.
Νάξος, 05.03.2019
Από το Γραφείο Τύπου
0

Δύναμη Δημιουργίας

Ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης για την παρουσίαση ονόματος, εμβλήματος, αρχών και σκοπών της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων “Δύναμη Δημιουργίας” 1
Όνομα , Έμβλημα , Άρχες .

Όνομα , Έμβλημα , Άρχες .

Χθες, Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 στο χώρο εκδηλώσεων του Γυμνασίου Τραγαίας, παρουσιάσαμε ενώπιον μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας το όνομα, το έμβλημα και τις αρχές και σκοπούς της παράταξής μας «Δύναμη Δημιουργίας» εκκινώντας επίσημα την πορεία μας προς τις Δημοτικές Εκλογές του Μάη. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους βρέθηκαν κοντά μας σε μία στιγμή ιστορική, καθώς χθες έλαβε «σάρκα και οστά» μία προσπάθεια που σκοπό έχει να αλλάξει τα δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα στην έννοια του «πολιτεύεσθαι» στον τόπο μας. Μια προσπάθεια που στοχεύει σε ένα μέλλον που για να είναι καλό για όλους πρέπει να διαμορφωθεί από όλους. Για όσους ήθελαν να βρεθούν κοντά μας αλλά δεν τα κατάφεραν, θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Επίσης ευχαριστούμε όσους εργάστηκαν για την ομαλή και πλήρως επιτυχημένη διεξαγωγή της χθεσινής εκδήλωσης.
Από χθες το μήνυμα της ΝΙΚΗΣ στάλθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της επικράτειας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας απόλυτη συνείδηση της κρισιμότητας των καταστάσεων, στηριζόμενοι στις αρχές, το πρόγραμμα και το άξιο ανθρώπινο δυναμικό μας, εκφράζουμε το πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας που απαιτεί μια νέα Δημοτική Αρχή, με όραμα, σχέδιο, ικανότητα, εντιμότητα και διάθεση δημιουργίας.

Νάξος, 28.02.2019
Από το Γραφείο Τύπου

0