ΠΡΟΣ: 1) Τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2) Την Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
3) Την Δημοτική Παράταξη «Μαζί αλλάζουμε»
4) Την Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»

 

Εκτός των ουσιαστικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνει ο Δήμος μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί ο covid-19, θεωρούμε ότι πρέπει να εδραιωθεί στους πολίτες αίσθημα ασφάλειας (επ’ ουδενί εφησυχασμού), ότι όλοι οι τοπικοί αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση της κρίσης (Υγειονομικές Μονάδες, Δήμος και Περιφέρεια) κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να μην εξαπλωθεί ο ιός και για να μην μείνει κανένας πολίτης μόνος του σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αναμφίβολα, η ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στο να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση με τις λιγότερες πιθανές δυσμενείς συνέπειες, ωστόσο το σημαντικότερο ρόλο οφείλει να διαδραματίσει το Κράτος σε κάθε εκδοχή του.

Έτσι, συμπληρωματικά με τις προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από τις άλλες παρατάξεις, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες προτάσεις, τις οποίες κατηγοριοποιούμε ως εξής:

Α) Ενημέρωση:
1) Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας σε εβδομαδιαία βάση.
2) Σύντομη ενημέρωση των παρατάξεων σε εβδομαδιαία βάση.
3) Δυστυχώς στις μέρες και πολύ περισσότερο στις δεδομένες συνθήκες περιορισμού των πολιτών στα σπίτια τους, γίνεται αυξημένη χρήση του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Με αφορμή την επιβεβαίωση ύπαρξης ασθενούς στη Νάξο, ξεκίνησαν συζητήσεις και αναρτήσεις ακόμα και από ΜΜΕ (όχι τοπικά) περί ύπαρξης και άλλου ασθενή, που δήθεν το Νοσοκομείο γνώριζε αλλά δεν ενημέρωσε. Αυτό δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας στους πολίτες και έλλειψης εμπιστοσύνης. Ο Δήμος πρέπει να δείξει στην κοινωνία ότι έχει πλήρη ενημέρωση από το Νοσοκομείο και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία των μικρών νησιών για ό, τι συμβαίνει σχετικά με τον κορωνοϊό. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την έκδοση δελτίου τύπου του Δήμου και ραδιοφωνική συνέντευξη του Δημάρχου με την ιδιότητα του και ως προέδρου της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας (πρέπει να τονίζεται με κάθε ευκαιρία η διαρκής λειτουργία της) με το οποίο να γνωστοποιεί στους δημότες, ότι έχει τον πλήρη έλεγχο και ενημέρωση και ότι οι μοναδικές έγκυρες πηγές πληροφόρησης για την ύπαρξη τυχόν νέων ασθενών αλλά και για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν (ιχνηλάτηση επαφών του ασθενούς, κλίμακα επικινδυνότητας κλπ) είναι οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς.
4) Μία φορά την εβδομάδα να εκδίδεται δελτίο τύπου για την εξέλιξη της κατάστασης στο Δήμο μας και για τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο Δήμος ή άλλος φορέας. Επίσης μία φορά την εβδομάδα ραδιοφωνική συνέντευξη του Δημάρχου ή άλλου μέλους της Επιτροπής με το ίδιο περιεχόμενο (δεν χρησιμοποιούν όλοι οι πολίτες το διαδίκτυο). Τα Δελτία Τύπου να υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.
5) Σε περίπτωση έκτακτης εξέλιξης, π.χ. επιβεβαίωση ύπαρξης ασθενούς, να γίνονται εκτάκτως όλα τα παραπάνω. Θεωρούμε θεμελιώδες να υπάρχει διαρκής και έγκυρη ενημέρωση.
6) Να υπάρχει επαγρύπνηση ώστε να αντιμετωπίζεται χωρίς χρονοτριβή η οποία παραπληροφόρηση που μπορεί να προκύψει και που αφορά στην επικράτεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αυτή η παρακολούθηση και ενημέρωση μπορεί να γίνεται από τον καθένα μας και να ενημερώνουμε το μέλος της Επιτροπής που θα υποδειχθεί.

Κατανοούμε ότι το πρόγραμμα του Δημάρχου είναι αυτήν την περίοδο ιδιαίτερα φορτωμένο, επομένως η όποια ενημέρωση μπορεί σε περίπτωση κωλύματος του, να γίνεται από άλλο μέλος της επιτροπής, πλήρως ενημερωμένο.

 

Β) Υγειονομική Φροντίδα και Πρόληψη:
1) Άμεση και επαναλαμβανόμενη απολύμανση χώρων Δημοσίων Υπηρεσιών, Κοινόχρηστων Χώρων και Κάδων Απορριμμάτων
2) Οδηγίες στα εν λειτουργία καταστήματα (Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες κτλ.) για άμεση και επαναλαμβανόμενη απολύμανση των χώρων τους
3) Διασφάλιση μέτρων προστασίας στους υπαλλήλους του Δήμου και ιδιαίτερα στους υπαλλήλους αποκομιδής απορριμμάτων.
4) Πολιτική και υλική στήριξη στο Νοσοκομείο.

 

Γ) Πρόνοια:
1) Πέραν της διαφαινόμενης παγκόσμιας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης οικονομικής κρίσης, που θα προκληθεί από την εξάπλωση του ιού και τα περιοριστικά μέτρα, μετά βεβαιότητας θα προκύψουν ή έχουν ήδη προκύψει, άνεργοι οι οποίοι ενδεχομένως να μην πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις λήψης των εκτάκτων βοηθημάτων. Είναι πολύ πιθανόν οι ίδιοι άνθρωποι να μην είναι δικαιούχοι της βοήθειας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Για το λόγο αυτό προτείνουμε μια «επιθετική» πολιτική ανεύρεσης τέτοιων περιπτώσεων, ώστε με τη διεύρυνση του καταλόγου των δικαιούχων του Παντοπωλείου αλλά και την τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας και δη της διανομής των αγαθών ή με άλλον τρόπο που πιθανόν προταθεί, να μην μείνει ούτε ένας συμπολίτης μας χωρίς τα απαραίτητα για την αξιοπρεπή του διαβίωση.
2) Να συζητήσουμε πιθανή διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας του «Βοήθεια στο σπίτι» και του Κέντρου Κοινότητας.
3) Ο περιορισμός κυκλοφορίας ενδεχομένως να αναγκάζει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να μετακινούνται για τον ανεφοδιασμό τους. Αυτό είναι κάτι που, για την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών, πρέπει να περιορισθεί. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος έχει ήδη γνωστοποιήσει τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους χρειάζονται βοήθεια, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι όλοι παρακολουθούν τα Μέσα ώστε να γνωρίζουν την δυνατότητα αυτή. Δεν πρέπει κανείς να μείνει μόνος ή να νιώθει μόνος σε αυτήν την κρίση. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι, για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, πρέπει να κάνουμε γνωστό στους πολίτες ότι ακόμα και αν οι ίδιοι δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα, να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τυχόν περιπτώσεις, γειτόνων ή συγγενών τους, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια.
Για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας προτείνουμε να συγκροτηθούν ομάδες εθελοντών ανά χωριά και όσον αφορά τη Χώρα, ανά γειτονιές, οι οποίες, , αν χρειαστεί, θα ενεργούν συμπληρωματικά προς τις δομές του Δήμου κατόπιν οδηγιών και αφού τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Αντίστοιχα, δεδομένου ότι σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν τον περιορισμό μόνοι στα σπίτια τους οφείλουμε να μεριμνήσουμε για την ψυχολογική υποστήριξη αυτών μέσω του Κέντρου Κοινότητας. Θεωρούμε μη αποτελεσματικό να περιμένουμε ότι κάποιος που αντιμετωπίζει μόνος στο σπίτι τον αποκλεισμό, θα καλέσει το Δήμο για να ζητήσει βοήθεια. Για το λόγο αυτό πρέπει να κάνουμε κάλεσμα στους πολίτες, αν γνωρίζουν περιπτώσεις αποκλεισμένων μοναχικών ανθρώπων, να ενημερώνουν την Επιτροπή ώστε να μεριμνήσει αναλόγως.

 

Δ: Οικονομία:
Πρωτογενής Τομέας
1) Η Επιτροπή σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να εξετάσει λύσεις για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα (ενδεικτικά μικρή διαφημιστική εκστρατεία για τα αμνοερίφια Νάξου και την αποθάρρυνση εισαγωγής τέτοιων).
2) Λήψη απόφασης στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης και σύστασης της Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα προκειμένου να συζητηθούν σε ειδικότερες συνεδριάσεις σχετικά θέματα σχετικά με την κρίση, αλλά και γενικότερα.

Τουρισμός
Ακόμα και ένας μήνας μπορεί να είναι καθοριστικός για την βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων, σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα που θα ακολουθήσει. Eπειδή αντί να μεμψιμοιρούμε καλό είναι να δούμε με αισιοδοξία ακόμη και το άμεσο μέλλον, άρα να δραστηριοποιηθούμε για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, καταθέτουμε επικαιροποιημένες τις προτάσεις που ήδη έχουμε διατυπώσει στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στις 6 Μαρτίου. Συγκεκριμένα:

• Διοργάνωση από την τουριστική επιτροπή, ειδικών ενημερωτικών ημερίδων (με τηλεδιάσκεψη), προς τους τουριστικούς φορείς, με θέματα:
1. Εφαρμογή πρωτοκόλλου Ε.Ο.Δ.Υ, στις τουριστικές επιχειρήσεις.
2. Εφαρμογή κανόνων υγιεινής σε επαγγελματικούς-εργασιακούς χώρους.
3. Διαχείριση εργασιακών και πελατειακών σχέσεων εν καιρώ COVID19.
4. Αναπροσαρμογή υπηρεσιών-παροχών που εκθέτουν σε κίνδυνο μόλυνσης (πχ γεύματα τύπου μπουφέ, χρήση κοινόχρηστων υπηρεσιών κλπ.).
Δημοσίευση ημερίδων (YouTube) και εσωτερική-εξωτερική προώθηση.
• Προμήθεια και εγκατάσταση αντισηπτικών μέσων σε δημόσιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και στις πύλες εισόδου (λιμάνι αεροδρόμιο).
• Προώθηση-προβολή των μέτρων προστασίας που λαμβάνει ο Δήμος, σε κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και σε ειδική σελίδα αναφοράς για τον COVID19, που πρέπει να δημιουργηθεί στο naxos.gr.
• Αίτημα προς όλα τα τουριστικά καταλύματα (μέσω των φορέων τους), για αναπροσαρμογή των ακυρωτικών πολιτικών σε χαλαρές και ευέλικτες, χωρίς προ χρέωση, με στόχο την καθυστέρηση των ακυρώσεων και την παροχή κινήτρου για νέες κρατήσεις, στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Στα πλαίσιο αυτής της ενέργειας, θα πρέπει να αποδοθεί προτεραιότητα στις υφιστάμενες κρατήσεις Ιουλίου-Οκτωβρίου και την ενημέρωση των κατόχων τους, σχετικά με την αλλαγή της ακυρωτικής πολιτικής και τους νέους ευνοϊκούς όρους.
• Αίτημα προς τουριστικούς φορείς για δημιουργία Pre-arrival e-mail, των τουριστικών επιχειρήσεων με υπηρεσίες κράτησης (ξενοδοχεία, δωμάτια, ενοικιαζόμενα οχήματα κ.α.), που ενημερώνει για τα μέτρα προφύλαξης που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται ανά υπηρεσία και είδος (αυτοκίνητο, δωμάτιο κ.α.).
• Ανάπτυξη τρίμηνης στρατηγικής marketing (από Απρίλιο μέχρι και Ιούνιο) με κύριους άξονες:
1. Digital marketing για «επιθετική» ενίσχυση της τουριστικής προβολής:
– χορηγούμενες διαφημίσεις social media σε ειδικά target groups όπως επί παραδείγματι, νεαρές-μέσες ηλικίες που διαπιστωμένα, επηρεάζονται (ψυχολογικά) σε μικρότερο βαθμό από την τρίτη ηλικία,
– συνεργασία με social media influencers-bloggers τουρισμού,
– email campaigns
– καμπάνιες google, ως destination.
2. Προεργασία, με σύμπραξη τουριστικών φορέων, για δυνητικά πακέτα προσφορών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Επίσης, είναι προφανές ότι μετά τις τρέχουσες εξελίξεις, την επόμενη ημέρα, η πορεία του τουρισμού και γενικότερα όλης της οικονομίας δεν θα ξεκινήσει ξανά από εκεί που σταμάτησε. Αρκεί να λάβουμε υπόψη, χωρίς να βάζουμε στη συζήτηση καμμία άλλη από τις πολλές παραμέτρους, που θα επηρεάσουν και τον ελληνικό τουρισμό, ότι οι βασικότερες χώρες-αγορές εισερχόμενου τουρισμού έχουν τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα. Οφείλουμε να σχεδιάσουμε και να αυτοσχεδιάσουμε, αφού βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα για το οποίο ουδείς έχει εμπειρία αντιμετώπισής του. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα συντονισμένη προσπάθεια στην οποία είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε ενεργά. Πλέον αυτή η προσπάθεια αποτελεί προϋπόθεση ύπαρξης.

Όλα τα παραπάνω προτείνονται συμπληρωματικά προς τις προτάσεις των άλλων παρατάξεων και σε όσα έχουν ήδη γίνει από το Δήμο, με τα οποία σε γενικές γραμμές συμφωνούμε.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι προτιθέμεθα να συνδράμουμε την Επιτροπή για τις ανωτέρω ή άλλες δράσεις, όπως μας ζητηθεί.
Τέλος, σήμερα, που το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλείται να παίξει τον κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης περισσότερο από ποτέ, περισσότερο από ποτέ, καθίσταται ξεκάθαρο σε όλους, ότι αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα να ενδυναμωθεί και να καταστεί αξιόπιστο. Όταν η κρίση θα έχει περάσει, η ενδυνάμωση του Ε.Σ.Υ. θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Ο Δήμος μας και κατ’ επέκταση όλοι οι φορείς αυτοδιοίκησης, αν και δεν είναι άμεσα επιφορτισμένοι με την άσκηση πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία, εντούτοις είναι οι εκπρόσωπο των τοπικών κοινωνιών και ως τέτοιοι οφείλουμε να διεκδικούμε με όλη μας τη δύναμη τη διασφάλιση επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών.

Προς τούτο σας καλούμε να λάβουμε ομόφωνη πολιτική απόφαση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε σε συνεργασία με άλλους ή και με όλους τους φορείς αυτοδιοίκησης να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Η διεκδίκηση αυτή να είναι συνεχής μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματός μας για όλη την Ελλάδα.

Νάξος, 09 Απριλίου 2020

Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη Νάξου και Μικρών Κυκλάδων «Δύναμη Δημιουργίας»