15 μήνες μετά την κατάργηση του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

15 μήνες μετά την κατάργηση του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλασματική πλειοψηφία, η κατάργηση του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. (13 υπέρ – 13 κατά και υπερίσχυσε η ψήφος του Προέδρου). Ως Δύναμη Δημιουργίας διατυπώσαμε την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να καταργείται ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου με τόσες αρμοδιότητες εν μία νυκτί και κυρίως ενώ δεν είχε προετοιμαστεί το έδαφος για την αντικατάστασή του, προτείναμε δε να αναβληθεί η λήψη απόφασης και κατόπιν συνεργασίας των παρατάξεων να διαμορφώσουμε το νέο πλαίσιο για την οργάνωση των αντικειμένων αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, αν αυτό ήταν εφικτό, άλλως να αποφασίσουμε τη διατήρησή του. Άλλωστε δεν θα άλλαζε τίποτα για ένα μήνα, παρά θα μπορούσε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των παρατάξεων να οργανωθεί η διάδοχη κατάσταση. Άλλωστε, οι τομείς τους οποίους είχε στην αρμοδιότητά του (παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, αλληλεγγύη και πρόνοια) είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί, ωστόσο, η σπουδή του Δημάρχου να καταργηθεί το Νομικό Πρόσωπο άρον άρον, ήταν ανεξήγητη και ύποπτη και δεν υπολόγιζε το κενό που θα δημιουργείτο (και δημιουργήθηκε) από την βιαστική αυτή απόφαση.

Από τον πρώτο μήνα της θητείας του απέδειξε ο Δήμαρχος ότι δεν επιθυμεί καμμία συνεργασία με τις υπόλοιπες παρατάξεις όσο κι αν εκείνες δια των επικεφαλής τους έτειναν χείρα φιλίας για καιρό. Αλλά μάταια.
Σκοπός της κατάργησης του Νομικού Προσώπου δεν ήταν άλλος από την κατάργηση του συλλογικού οργάνου του, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε ο ίδιος και οι συνεργάτες να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Είμαστε βέβαιοι, ότι αν ο Νόμος του έδινε τη δυνατότητα να καταργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα το είχε κάνει.

Σημειωτέον, ότι σε εκείνη τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος είχε δηλώσει ότι μετά την κατάργηση θα συγκροτηθούν επιτροπές Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, δήλωση, η οποία όπως αποδεικνύεται έγινε εντελώς προσχηματικά.

Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι 15 μήνες μετά την κατάργηση, καμία επιτροπή δεν συγκροτήθηκε, ούτε καν κληθήκαμε σε καμμία συζήτηση για τη συνδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας αυτών. Έτσι ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός έχουν αφεθεί αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του αντιδημάρχου Κατσαρά, ο οποίος, πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Δημάρχου, αποφασίζει μόνος του ή καλύτερα με ένα κονκλάβιο εκλεκτών, που ουδόλως αποδεικνύεται η επάρκεια τους στα ζητήματα αυτά, και είναι απρόθυμος να αξιοποιήσει το σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό που ζει στη Νάξο και ασχολείται με τις Τέχνες, τα Γράμματα και τον Αθλητισμό.

Νάξος, 13.01.2021

Από το γραφείο τύπου