Δεν θα ανεχθούμε εκπτώσεις στην ενημέρωση και τη συμμετοχή της κοινωνίας σε όσα την αφορούν [συνημμένα έγγραφα]

Δεν θα ανεχθούμε εκπτώσεις στην ενημέρωση και τη συμμετοχή της κοινωνίας σε όσα την αφορούν [συνημμένα έγγραφα]

Ενημέρωση σχετικά με την περιβαλλοντική μελέτη για τα έργα ανάπτυξης του λιμανιού και για την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να αφήσει στο σκοτάδι τους πολίτες.

Πατήστε εδώ για να δείτε και να κατεβάσετε τα σχέδια και την μελέτη για το λιμάνι

H μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», αυτό δηλαδή που εδώ και κάποια χρόνια αναφέρεται ως «masterplan», αφορά αναμφίβολα σε έργα, τα οποία θα επηρεάσουν την ζωή μας στη Χώρα αλλά και σε ολόκληρη τη Νάξο. Θα περίμενε κανείς ότι ο Δήμαρχος, που όπως λέει έχει ευαισθησίες, θα μεριμνούσε ώστε η μελέτη και τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια, να είναι στη διάθεση όλης της κοινωνίας και να καταστεί δυνατό να τεθούν ερωτήσεις και παρατηρήσεις στο μελετητή. Ξαφνικά όμως είδαμε να καλούνται τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου σε συνεδρίαση (13/5) με τηλεδιάσκεψη, δηλαδή χωρίς την παρουσία πολιτών, φορέων και Μ.Μ.Ε., αλλά όπως διαπιστώσαμε και χωρίς καν την παρουσία του μελετητή. Το θέμα θα περνούσε χωρίς καμία δημοσιότητα, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση. Οποιαδήποτε δικαιολογία περί εκτάκτων συνθηκών και, ως εκ τούτου, περιορισμών, δεν πρέπει να πείθει κανένα. Όπως είπαμε, μια τέτοια μελέτη είναι τεράστιας σημασίας (είτε κάποιος συμφωνεί, είτε διαφωνεί με αυτήν, το σίγουρο είναι ότι το όποιο έργο θα μείνει για πάντα και δεν θα είναι μικρό) και εφόσον η διαδικασία προοδεύει (παρά τον κορωνοϊό και καλώς προοδεύει), πρέπει να γίνεται σεβαστή η διαδικασία των συλλογικών οργάνων του Δήμου, αλλά και να διευκολύνεται η απρόσκοπτη συμμετοχή του πολίτη στις συνεδριάσεις, οι οποίες είναι και πρέπει να παραμείνουν δημόσιες.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια των επικεφαλής των παρατάξεων ζήτησαν έγκαιρα από τον Δήμαρχο να μη συζητηθεί το θέμα κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (13/5), αλλά να προηγηθεί ενημερωτική συνεδρίαση, παρουσία των μελετητών, στα πλαίσια της επιτροπής διαβούλευσης με τη συμμετοχή φορέων, πολιτών και με την παρουσία των Μ.Μ.Ε. Το αίτημα μας έγινε δεκτό (η αλήθεια είναι ότι ο Δήμαρχος δεν είχε το περιθώριο να αρνηθεί) και έτσι δίνεται η δυνατότητα και ο χρόνος στα μέλη του συμβουλίου αλλά και σε όλους τους πολίτες να λάβουν γνώση της μελέτης και των σχεδίων, και σε συνδυασμό με την ενημέρωση που θα ακολουθήσει, να διαμορφώσουν την δική τους άποψη. Άλλωστε ο ίδιος ο επικεφαλής της μελετητικής ομάδας είχε πει δημόσια και μάλιστα πολλές φορές, ότι όταν ολοκλήρωνε τα σχέδια θα τα έφερνε να «τα συζητήσουμε» δημόσια.

Από τη μεριά μας επισυνάπτουμε στην παρούσα ανάρτηση όλα τα έγγραφα της μελέτης. Τα έγγραφα αυτά είναι δημόσια διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο όπου γίνεται και η διαβούλευση για το έργο. Συγκεκριμένα στον ιστότοπο https://eprm.ypen.gr/, κάνοντας εγγραφή με τα στοιχεία εισόδου του Taxisnet, στην ενότητα “Έργα / Δραστηριότητες σε δημοσιοποίηση – διαβούλευση” εμφανίζεται ο σύνδεσμος ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ με ΠΕΤ 1908158213.  Η δημόσια διαβούλευση θα διεξάγεται μέχρι τις 28/05/2020.