Δελτίο τύπου για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής

Δελτίο τύπου για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής

Εγκρίθηκε χθες από το δημοτικό συμβούλιο, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων για το 2021. Το πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στο marketing plan που εκπόνησε ο κύριος Κούτουλας για λογαριασμό του «Διαζώματος», ως μέρος της συνολικής μελέτης για την πολιτιστική διαδρομή Νάξου. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις και βελτιώσεις που μπορεί να επιδεχτεί και οι οποίες ενδεχομένως να είναι και υποκειμενικές, για πρώτη φορά παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη ετήσια αναφορά δράσεων και ενεργειών, με συγκεκριμένους στόχους και αυτός είναι ο λόγος που το υπερψηφίσαμε.

Ωστόσο, για την μελλοντική βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού και του Δήμου, πρέπει να επισημανθούν μεταξύ πολλών, τα εξής σημαντικότερα:

  1. Δεν μας έχει παρουσιαστεί στην Τουριστική Επιτροπή από τον Σεπτέμβρη του 2019, ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο (τουλάχιστον τετραετίας) για τον τουρισμό, ώστε να γνωρίζουμε τι υλοποιείται το 2021 με το παρόν πρόγραμμα, τι θα υλοποιηθεί το 2022 και γενικά να ξέρουμε που βρισκόμαστε κάθε φορά σε σχέση με τους μέσο-μακροπρόθεσμους στόχους. Αν η δημοτική αρχή δεν διαθέτει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, θα μπορούσε από τον Σεπτέμβρη του 2019 να στηριχθεί για την χάραξη του, στην Τουριστική Επιτροπή και αυτό θα ήταν το ιδανικό. Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι όλοι θα είναι διαθέσιμοι για μία τέτοια εσωτερική διαβούλευση, ακόμα και ετεροχρονισμένα.
  2. Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή ακοστολόγητο. Προφορικά ενημερωθήκαμε μόνον για το συνολικό κόστος και όχι για τα επιμέρους κόστη ανά δράση. Δύο μέρες αργότερα παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με ποσά ανά δράση, πλην όμως καθ’ ομολογία του αρμοδίου αντιδημάρχου τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά, άρα το πρόγραμμα είναι ουσιαστικά ακοστολόγητο. Η Τουριστική Επιτροπή επομένως, εισηγήθηκε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, ένα πρόγραμμα το οποίο αξιολογήθηκε μόνο ως προς τους στόχους. Η αξιολόγηση σχεδίων, μελετών και προγραμμάτων γίνεται αυτονόητα, με ανάλυση κόστους-οφέλους. Διαφορετικά η αξιολόγηση είναι ανεπαρκής και από την στιγμή που αφορά δημόσιο χρήμα ενέχει κινδύνους σπατάλης ή προβληματικής ανταποδοτικότητας των εργαλείων και μέσων που επιλέχθηκαν. Δεν δόθηκε επομένως η δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου να κρίνουν την ωφέλεια-ανταποδοτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, μέσων και εργαλείων, σε σχέση με τις δαπάνες.
  3. Παρουσιάστηκε χωρίς χρονοδιάγραμμα των επιμέρους ενεργειών και φορείς υλοποίησης. Αν αυτό δεν ήταν εφικτό, θα μπορούσε να αναφέρεται σε χρονικούς στόχους και σε πιθανούς ή προτεινόμενους φορείς υλοποίησης. Η Τουριστική Επιτροπή επομένως, εισηγήθηκε προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, ένα πρόγραμμα το οποίο αξιολογήθηκε χωρίς κόστη και χωρίς το πως, ποιος και πότε θα υλοποιηθούν οι εγκριθείσες δράσεις.
  4. Τέλος, ένα βασικό ζήτημα που τίθεται κάθε χρόνο, είτε συμφωνούμε είτε όχι με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, είναι το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει ακόμα εγκεκριμένο (ούτε καν ψηφισμένο) προϋπολογισμό. Αν ο προϋπολογισμός εγκριθεί πάλι μετά τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο, σε συνδυασμό με την διαγνωσμένη αδυναμία της δημοτικής αρχής να υλοποιεί την κάθε δράση έγκαιρα, θεωρούμε αδύνατη την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος στην ώρα του. Αν αυτός ο εύλογος φόβος μας βγει αληθής, είναι βέβαιο ότι αυτό το επιπέδου Champions League πρόγραμμα, όπως υπερβολικά το χαρακτήρισε ο κ. Κατσαράς, θα αποτελέσει για ακόμη ένα έτος «άσκηση επί χάρτου» και τελικά θα αποκλειστούμε στον πρώτο προκριματικό γύρο, αφού θα μπούμε στον αγώνα χωρίς προετοιμασία. Το ζήτημα αυτό αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα ειδικά για την ερχόμενη τουριστική σεζόν, η οποία αναπόφευκτα θα βρίσκεται στην δύνη της πανδημίας.