ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την Πέμπτη 13 Φεβρουάριου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την τρέχουσα δημοτική θητεία. Στην συνεδρίαση κληθήκαμε να εγκρίνουμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2020, για το οποίο ενημερωθήκαμε μαζί με την πρόσκληση συνεδρίασης, μόλις την προηγουμένη ημέρα. Το πρόγραμμα κατατέθηκε ακοστολόγητο και με ουδεμία αναφορά στους τρόπους και τα μέσα εφαρμογής του.

Κατά την τοποθέτηση μας, δια του εκπροσώπου μας Αλεξάνδρου Φραντζέσκου, βρεθήκαμε στην δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα αυτονόητα:

  1. η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί έγκαιρα, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2019 και όχι στα πρόθυρα της τουριστικής περιόδου.
  2. οι πρώτες συνεδριάσεις της επιτροπής έπρεπε να αφορούν: α) τον σχεδιασμό της τουριστικής δραστηριότητας για το χρονικό ορίζοντα μιας θητείας τουλάχιστον, β) τον καθορισμό της οργανωτικής λειτουργίας της επιτροπής και τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των μελών της.
  3. Οποιαδήποτε πρόταση ή πρόγραμμα πρέπει να απορρέει από τις διαδικασίες λειτουργίας της επιτροπής, διαφορετικά ακυρώνεται η θεσμική της υπόσταση και επομένως η ωφέλεια της στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και την τουριστική δραστηριότητα.

Δυστυχώς η τακτική να έρχονται τα μέλη της επιτροπής «προ τετελεσμένων γεγονότων» και να σύρονται σε αναγκαστικές εγκρίσεις υπό την απειλή της έλλειψης χρόνου, θυμίζει τις προηγούμενες δημοτικές αρχές οι οποίες εξελάμβαναν τις επιτροπές τουρισμού ως «διακοσμητικές» και τα μέλη αυτών ως «γλάστρες».

Εκφράζουμε την ελπίδα ότι, στο μέλλον, ο πρόεδρος και αντιδήμαρχος τουρισμού κος Κατσαράς, θα συμβάλει στην ανάδειξη και την αποκατάσταση του ρόλου της επιτροπής τουρισμού ως της καθ΄ ύλην θεσμικής οντότητας του Δήμου στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.

Η «Δύναμη Δημιουργίας» θα στηρίξει όλες τις προσπάθειες προς μία τέτοια κατεύθυνση και θα παρουσιάζει διαρκώς προτάσεις κοστολογημένες βάσει του προγράμματος της για τον τουρισμό.

Νάξος, 14 Φεβρουαρίου 2020